PROHLÁŠENÍ: TATO STRÁNKA JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE.

Injekční disperze NuvaxovidTM XBB.1.5 pro vakcínu proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, adjuvovanou) (NVX-CoV2601)

Injekční disperze NuvaxovidTM XBB.1.5 pro vakcínu proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, adjuvovanou) (NVX-CoV2601) byla plně schválena Evropskou komisí k aktivní imunizaci v prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u jedinců ve věku 12 let a starších.

Hlášení nežádoucích účinků

Je důležité hlásit podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku. Umožňuje to průběžně sledovat poměr přínosů a rizik léčivého přípravku.

Zdravotničtí pracovníci jsou žádáni, aby hlásili jakékoli podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení České republiky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Web: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Kontaktujte nás

Tel: +420 228 880 267
09:00 – 17:00
pondělí – pátek