PROHLÁŠENÍ: TATO STRÁNKA JE URČENA POUZE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V ČESKÉ REPUBLICE.

Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny pro obecné informování a vzdělávání veřejnosti v České republice a nenahrazují rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Injekční disperze NuvaxovidTM XBB.1.5 pro vakcínu proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, adjuvovanou) (NVX-CoV2601)

Injekční disperze NuvaxovidTM XBB.1.5 pro vakcínu proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, adjuvovanou) (NVX-CoV2601) byla plně schválena Evropskou komisí k aktivní imunizaci v prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u jedinců ve věku 12 let a starších.

Důležité informace

Pro další informace o vakcíně NuvaxovidTM proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, obsahující adjuvans) si stáhněte příbalovou informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se obáváte jakýchkoli možných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. To se týká i všech možných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Jakékoli podezření na nežádoucí účinky můžete vy nebo váš zdravotnický pracovník nahlásit prostřednictvím národního systému hlášení České republiky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Web: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Kontaktujte nás

Tel: +420 228 880 267
09:00 – 17:00
pondělí – pátek